HURTOWNIE DANYCH EPUB

PDF | W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania hurtowni danych w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą. Hurtownie Danych i Analiza Danych dla Zastosowań Biznesowych. Data Warehouses and Data Analytics for Business Applications. Ralph Kimball (ur. ) – jeden z pierwszych twórców hurtowni danych, znany z przekonania, że hurtownie danych powinny być projektowane w sposób.

Author: Mikasar Moogukinos
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 8 February 2016
Pages: 132
PDF File Size: 3.74 Mb
ePub File Size: 3.18 Mb
ISBN: 860-2-32220-921-3
Downloads: 57175
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Salmaran

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Administrowanie systemami hurtowni danych. Parallel Processing and Applied Mathematics.

“hurtownia danych” in English

Multi-thread Processing of Long Aggregates Lists. Control and Cybernetics, Vol. Design and Management of Data Warehouses, 4th Intl. Intelligent Data Analysis, Vol.

System Reearch Institute, s. Zamojski W, hurtownie danych al. Extensible and Similarity-based Grouping for Data Integration. Nowe technologie Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych. Coding Theory hurtownie danych Cryptography: Knowledge Engineering and Intelligent Systems. Cost Model for XBR-tree. Moreover, the research on spatio-temporal data warehouses STDW is rather insufficient. Oracle 10g jako grid zorientowany na dane.

TOP Related Posts  BS 5950-1 PDF DOWNLOAD

Building Multidimensional Information Systems. Model kosztowy XBR-drzewa w przestrzennych bazach danych.

Algorytm balansowania przestrzennej telemetrycznej hurtowni danych. Institute of Electrical and Electronics Engineershurtownie danych. Information Systems Analysis and Specification. Analityczne rozszerzenia SQL w rozproszonej, homogenicznej strukturze danych. Metadata Management in a Multiversion Data Warehouse. R, XBR i aP-drzewa.

Data Warehouse – Hurtownia danych

March, Nicosia, s. Temporalna telemetryczna hurtownia danych. Experimental Evidence and Improvements. Hurtownie danych K Software engineering techniques.

Dynamie Spatial Data Cube Generation. The vision of DW evolution presented in the following work creates a next hurtownie danych of research promoting AdvDW models as a self-reliant approach being much more than only features derived from generalized nature hurtowni classical DWs. Przyrostowa ekstrakcja danych ETL 8: Min Tjoa, Trujillo J.: Spatio-temporal aggregates structures as multilevel hybrid aggregate tree of the spatial and temporal indexes and special structures supporting the spatio-temporal data aggregation.

Top-k Spatial Preference Queries. Ist Edition, Hurtownie danych Publisher: Computer Society of Hurtownie danychs. How Fast Is the k-means Method? Large Scale Data Warehouses on Grid: Practice and Experience, Vol. Analiza danych i wybrane zastosowania.