EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIEL GOLEMAN PDF

Title, Emocionalna inteligencija. Authors, Daniel Goleman, Goran Mihajlovski. Publisher, Matica makedonska, ISBN, , Title, Emocionalna inteligencija. Author, Daniel Goleman. Publisher, Matica, ISBN,, Length, pages. Export Citation. 28 Apr Balkan Bookshop. In , in my role as a science reporter at The New York Times, I chanced upon an article in a small academic journal by two psychologists, John Mayer, now at.

Author: Mom Kagakasa
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 16 December 2017
Pages: 409
PDF File Size: 8.98 Mb
ePub File Size: 4.99 Mb
ISBN: 331-5-98297-503-6
Downloads: 63030
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrishakar

Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri.

A onda je, pomno odabiru i rije i, upitao ovo: On tako er postaje hiperaktivnim. Nedostaju li im takve lekcije, ini se da se ova djeca jednostavno nikada ne nau e empatiji.

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

And in high school the SEL skills include listening and talking in ways that resolve conflicts instead of escalating them and negotiating for win-win solutions.

Unless one has access to a person’s psychiatric records, it is always extremely problematic to make all but the most qualified claims about the psychology of historical figures. David Felten i dr.: Bullies are not seeing that they are doing anything wrong and they are like that mostly because of parents. Skupine za potporu oboljelima od raka: Dok je odlazio, podlo se narugao i njoj.

Bezna e i smrt od sr anih oboljenja: Jimmy je bio dnaiel an primjer nasilnika, koji bi zapo injao tu njavu i na najmanju provokaciju, ili ak i bez ikakve provokacije. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right ejocionalna, and in the right way —this is not easy. Selah rated it liked it Dec 08, Amal rated it really liked it Sep 29, Also, at times, it left me feel a bit bad, or pessimistic. Svakoga dana do nas dopiru vijesti prepune takvih svjedo enja o raspadu sustava uljudnog opho enja i sigurnosti, o provalama niskih strasti koje su se otele svakome nadzoru.

TOP Related Posts  GEET GOVIND BY JAIDEV PDF

Ovakva pravila pokazivanja u imo vrlo rano, djelomi no i kroz eksplicitnu pouku. Farmakolozi se nadaju da e jednoga dana mo i prirediti lijek emocionalnz e djelovati upravo na posljedice koje PTSP ostavlja na amigdalu i s njom povezane neurotransmiterske intelugencija. He describes what emotional intelligence is emocionana makes a strong case for its importance over IQ, but fails to make it relevant to daily life.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

Today companies worldwide routinely look through the lens of EI in hiring, promoting, and developing their employees. Kada su roditelji neuskla eni, danuel to duboko uzrujava.

Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma jest asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti.

Takvo je iskustvo veli anstveno: Nestalne su i ne golwman svjesne svojih osje aja, tako da su u njima izgubljene, umjesto da imaju neku vrst perspektive.

Emocionalna inteligencija – Daniel Goleman – Google Books

Has led the way, but more than a dozen other countries have schools that embrace EI, as do Australia and New Zealand, and here and there countries in Latin America and Africa.

TOP Related Posts  CABLE MODEM PCX1000 PDF

Zbog takve njege pacijenti su i zadovoljniji lije nicima i medicinskim postupkom. Ova dinamika na djelu je kada se netko silno razbjesni.

Cred ca in cazul cartilor de psihologie, mai mult ca in cazul celor de beletristica, daca ne plac sau nu depinde foarte mult de ce si cat am citit inainte si, eventual, in ce ramura a psihologiei credem mai mult. Nemogu nost primje ivanja vlastitih osje aja ostavlja nas njima na milost i nemilost. Jedna je zlostavljana djevoj ica, na primjer, drugoj djevoj ici, koja se rasplakala, pokazala zlokoban, prijete i izraz lica.

Ta metoda pokazuje uspon u broju razvoda tijekom posljednjih stotinu godina.

Epizoda s video-igricom bila je iznena uju e znakovit barometar roditeljskog emocionalnog stila. Purdy je bila sablasna igra u kojoj su neki od u enika koji su Sposobnost ostvarivanja interakcije s drugima na temelju me usobnog razumijevanja.

Motivacija i vrhunski rezultati: Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.